top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

โดยทั่วไป

 

 • การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") ในการใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดตามที่เราอาจอัปเดตเป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับข้อกำหนดในการให้บริการ

 

 • การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวและเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากด้วยเหตุผลใดก็ตามเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ ในบางครั้งเราอาจ จำกัด การเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

  เว็บไซต์นี้ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดย Shanghoodwear.com หรือ Haute Pursuit Pte Ltd ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") Shanghoodwear.com ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การใช้งานไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและบริการที่มีอยู่ในแต่ละไซต์ดังกล่าว

 

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณสามารถดูได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนั้นและคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มานั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและอัปเดตข้อมูลบัญชีโดยทันทีเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

 

             

ข้อห้าม

 

 • คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด คุณจะไม่: กระทำหรือสนับสนุนให้กระทำความผิดทางอาญา ส่งหรือแจกจ่ายไวรัสโทรจันหนอนลอจิกบอมบ์หรือโพสต์เนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีละเมิดความเชื่อมั่นหรือในทางที่น่ารังเกียจหรือลามกอนาจาร เจาะเข้าไปในด้านใด ๆ ของบริการ ข้อมูลเสียหาย สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้รายอื่น ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า "สแปม" หรือพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ของหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด Shanghoodwear.com หรือ Haute Pursuit Pte Ltd จะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยตัวตนของคุณให้พวกเขาทราบ

 

 

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณติดเชื้อเนื่องจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือ เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น

 

 

 • ห้ามใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ('คัดลอกหน้าจอ') โดยไม่มีใบอนุญาต

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์และเนื้อหา

 

 

 • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีให้คุณบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นทรัพย์สินของ Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในสิงคโปร์และทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์โดย Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd. คุณสามารถจัดเก็บพิมพ์และแสดงเนื้อหาที่ให้มาเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จัดการแจกจ่ายหรือทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ เนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาใด ๆ ที่จัดหาให้กับคุณหรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และห้ามใช้เนื้อหาดังกล่าวในการเชื่อมต่อกับธุรกิจหรือการค้าใด ๆ องค์กร.

 

 • ในกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันในการออกแบบโลโก้หรือฟอนต์เราเชื่ออย่างจริงใจว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างแท้จริงเนื่องจากเราได้ให้คำมั่นที่จะสร้างงานออกแบบทุกชิ้นของเรารวมถึงแบบอักษรในลักษณะที่เป็นต้นฉบับที่สุด เราไม่สนับสนุนการคัดลอกและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 

 • คุณจะต้องไม่แก้ไขแปลทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดรหัสคอมไพล์ถอดประกอบหรือสร้างงานลอกเลียนแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบที่จัดทำโดย Shanghood ไม่มีใบอนุญาตหรือความยินยอมให้คุณใช้เครื่องหมายเหล่านี้ในทางใด ๆ และคุณตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องหมายเหล่านี้หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่มีสีใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd

 

เงื่อนไขในการขาย

 

 • โดยการสั่งซื้อคุณกำลังเสนอซื้อผลิตภัณฑ์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามความพร้อมในการให้บริการและการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าที่เกิดจากความล่าช้าทางไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ

 

 • ในการทำสัญญากับ Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีและมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้องซึ่งออกโดยธนาคารที่ยอมรับได้ Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใด ๆ ของคุณและขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี Shanghoodwear.com ของคุณตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและเราจะยืนยันตัวตนของฝ่ายที่คุณทำสัญญาด้วย โดยปกติจะเป็น Shanghoodwear.com เมื่อส่งคำสั่งซื้อคุณยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้กับเราเป็นความจริงและถูกต้องแสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ได้รับอนุญาตที่ใช้ในการสั่งซื้อและมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าสินค้า ต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการจากต่างประเทศอาจมีความผันผวน ราคาทั้งหมดที่โฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดทราบว่าสินค้าบางอย่างที่ขายผ่านเว็บไซต์ของเราอาจไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อซื้อสินค้าเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

ก) สัญญาของเรา

 

 • เมื่อคุณสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลตอบรับยืนยันการรับใบสั่งซื้อของคุณ อีเมลนี้จะเป็นการรับทราบเท่านั้นและจะไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ สัญญาระหว่างเราสำหรับการซื้อสินค้าจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินของคุณจะได้รับการอนุมัติจากเราและเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ

 

b) ราคาและการวางจำหน่าย

 

 • ในขณะที่เราพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดคำอธิบายและราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาของสินค้าใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและให้ตัวเลือกในการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิก หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกและคุณได้ชำระค่าสินค้าแล้วคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าจัดส่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนหากมีและรวมอยู่ใน 'ต้นทุนรวม'

 

 • บริการอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ และอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณอาจวางตามข้อมูลในบริการที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ล้าสมัยเกี่ยวกับการกำหนดราคาการจัดส่งเงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

 

c) การชำระเงิน

 

 • เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของคุณเราจะดำเนินการตรวจสอบการอนุมัติล่วงหน้าแบบมาตรฐานบนบัตรชำระเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรม สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบการอนุญาตล่วงหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์ บัตรของคุณจะถูกหักเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับ

 

d) รหัสส่วนลด

 

 • รหัสส่วนลดส่งเสริมการขาย - เราอาจเสนอรหัสส่วนลดส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราวซึ่งอาจนำไปใช้กับการซื้อใด ๆ หรือบางอย่างที่ระบุผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

 • เงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับรหัสส่วนลดใด ๆ จะถูกระบุไว้ในขณะที่ออก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นการแข่งขันและรหัสส่วนลดของ Shanghoodwear.com ทั้งหมด (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

  สามารถใช้ได้เพียงรหัสส่งเสริมการขายเดียวต่อคำสั่งซื้อ ไม่สามารถใช้รหัสส่งเสริมการขายหลังจากสั่งซื้อแล้ว

 

จ) การปฏิเสธความรับผิด

 

 • เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันเงื่อนไขหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในทางตรงกันข้ามกับขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ Shanghood และซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้โฆษณาในที่นี้ไม่รวมเงื่อนไขการรับประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งอาจมีนัยโดยนัยตามกฎหมายกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายแห่งความเสมอภาคและจะต้องไม่ ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายทางตรงทางอ้อมพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องการลงโทษหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายจากการสูญเสียการใช้งานผลกำไรข้อมูลหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียงหรือค่าใช้จ่ายของ การจัดหาสินค้าและบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไม่สามารถใช้งานประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและวัสดุใด ๆ ที่โพสต์ไว้ในนั้นโดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้หรือเกิดขึ้นในสัญญาการละเมิด ความยุติธรรมการชดใช้ตามกฎหมายตามกฎหมายทั่วไปหรืออื่น ๆ สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดของ Shanghood สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกงการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือ จำกัด ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

 

 • คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราได้หากคุณทำเช่นนั้นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกกฎหมายและไม่ทำให้ชื่อเสียงของเราเสียหายหรือใช้ประโยชน์จากมัน แต่คุณต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่จะแนะนำรูปแบบการเชื่อมโยงใด ๆ การอนุมัติหรือการรับรองในส่วนของเราที่ไม่มีอยู่

 

 • คุณต้องไม่สร้างลิงค์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

 

 • เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ถูกวางกรอบบนไซต์อื่น ๆ และห้ามคุณสร้างลิงก์ไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากโฮมเพจ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาพบุคคลและลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

  ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในทางตรงกันข้ามกับบุคคลทั้งหมด (รวมถึงชื่อและรูปภาพของพวกเขา) เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามและรูปภาพของผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือสถานที่ของบุคคลที่สามที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับ Shanghoodwear.com และคุณไม่ควรพึ่งพาการมีอยู่ของการเชื่อมต่อหรือความเกี่ยวข้องดังกล่าว เครื่องหมายการค้า / ชื่อใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ในกรณีที่หมายถึงเครื่องหมายการค้าหรือชื่อแบรนด์ถูกใช้เพื่ออธิบายหรือระบุผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นและไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้รับการรับรองหรือเชื่อมต่อกับ Shanghoodwear.com หรือ Haute Pursuit Pte Ltd.

 

การชดใช้

 

 • คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและรักษา Shanghood ที่ไม่เป็นอันตรายกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานที่ปรึกษาตัวแทนและ บริษัท ในเครือจากการเรียกร้องความรับผิดความเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ) ที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

 

รูปแบบ

 

 • Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อแก้ไขลบหรือเปลี่ยนแปลงบริการและ / หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

 

ความไม่ถูกต้อง

 

 • หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการไม่สามารถบังคับใช้ได้ (รวมถึงข้อกำหนดใด ๆ ที่เราไม่รวมความรับผิดของเราที่มีต่อคุณ) ความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ได้รับผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถตัดทอนอนุประโยค / อนุประโยคหรือบางส่วนของอนุประโยค / อนุประโยคย่อยเพื่อให้ส่วนที่เหลือถูกต้องได้ให้ตีความอนุประโยคตามนั้น หรือคุณยอมรับว่าจะต้องแก้ไขและตีความมาตราดังกล่าวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความหมายดั้งเดิมของอนุประโยค / อนุประโยคตามที่กฎหมายอนุญาต

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ .

 

ข้อตกลงทั้งหมด

 

 • ข้อกำหนดในการให้บริการข้างต้นถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้าและข้อตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับ Shanghoodwear.com & Haute Pursuit Pte Ltd. การสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการจะมีผลเฉพาะในกรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ Haute Pursuit Pte Ltd.

bottom of page